Junior İngilizce Seviye Tespit Sınavı

1) Who is she?
Who is she?
2) How old is Peter?
How old is Peter?
3) Can you circle the strawberry please?
4) Where is the flower?
Where is the flower?
5) What colour is it?
What colour is it?
6) What is this?
What is this?
7) What are these?
What are these?
1) Who are they?
Who are they?
2) This is Peter. He has ............ hair.
Fill in the blanks.
This is Peter. He has ............ hair.
3) Can you circle the penguin please?
4) How is the weather?
How is the weather?
5) What is the time?
What is the time?
6) Please circle the "SOCKS".
7) He is riding ..............
Choose the correct answer
He is riding ..............
1) What can he do?
What can he do?
2) What does he do?
What does he do?
3) What is Garfield doing now?
What is Garfield doing now?
4) How many apples are there in the basket?
How many apples are there in the basket?
5) What is the time?
What is the time?
6) What did you do yesterday?
Look at the picture and answer the question
What did you do yesterday?
7) He is ............
Choose the correct answer
He is ............
1) What is her nationality?
- Hello! I am from U.K
What is her nationality?
2) Here is Jack’s daily routine. How often does he help her mother?
Here is Jack’s daily routine. How often does he help her mother?
3) Waiter: Would you like………………. milk with your coffee?
Mary: Yes, I’d like. One more thing: I wouldn’t like ........... sugar in it.
Fill in the blanks.
4) Choose correct answer.
Choose correct answer.
5) Mary went to Antalya with her family last week. They stayed at a hotel there. She swam in the swimming pool. She enjoyed her holiday so much. Where did Mary stay in Antalya?
6) What is he going to do?
What is he going to do?
7) 20 + 35 = ?
1) İfadelerin doğru eşleştirilmiş hali hangi seçenekte verilmiştir?
_______ old are you?
_______ is your surname?
_______ are you from?
_______ is she?
2) John : What’s the most dangerous sport?
Mike : I think .......... is the most dangerous sport.
Görsele Uygun düşen kelime ya da ifade hangisidir.
John : What’s the most dangerous sport?<br />
Mike : I think .......... is the most dangerous sport.
3) The cat is ________ _______ the table.
Görsele göre boşluğa uygun düşen ifade hangisidir?
The cat is ________ _______ the table.
4) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde resimlerle ifadeler doğru eşleştirilmiştir?
1) Children play at this place.
2) Sick people go to this place.
3) We watch movies at this place.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde resimlerle ifadeler doğru eşleştirilmiştir?
5) Aşağıdaki yanıt hangi seçenekteki sorunun yanıtı olarak söylenmiştir?
Aşağıdaki yanıt hangi seçenekteki sorunun yanıtı olarak söylenmiştir?
6) He grows fruit and vegetables. What does he do?
He grows fruit and vegetables. What does he do?
7) Sally: What is Mary doing?
Jack: .................
Görsele göre boşluğa uygun düşen ifade hangisidir?
Sally: What is Mary doing?<br />Jack: .................
1) Student: Sorry teacher I’m late, May I ..........?
Teacher: Yes you can.
Boşluğa gelecek uygun ifade hangisidir?
Student: Sorry teacher I’m late, May I ..........?<br />Teacher: Yes you can.
2) Look! there is a dog, I am .............. dogs. Let’s run!
Görsele göre boşluğa uygun düşen ifade hangisidir?
Look! there is a dog, I am .............. dogs. Let’s run!
3) Yandaki resimlere uygun düşen seçenek hangisidir?
Yandaki resimlere uygun düşen seçenek hangisidir?
4) My sister ........... regularly. She is really fit and healty.
Boşluğa uygun düşen ifade hangisidir?
My sister ........... regularly. She is really fit and healty.
5) Steve: ...............?
Ann: On a tennis court.
Aşağıdaki ifade hangi seçenekteki sorunun yanıtı olarak söylenmiştir?
Steve: ...............?<br />Ann: On a tennis court.
6) It’s raining today .............
Aşağıdaki cümlenin devamına uygun düşecek ifade seçeneklerden hangisidir?
It’s raining today .............
7) Lisa: ............ Is there a florist near here?
Andy: Yes there is one in Chesthunt street
Boşluğa düşen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Lisa: ............ Is there a florist near here?<br />Andy: Yes there is one in Chesthunt street

Testi Bitir

Lütfen bilgileri eksiksiz doldurunuz.


İlgilendiğiniz Kurs Dönemi ve Zamanı Seçiniz


gönderiliyor...
Cevaplarınız ilgili birimlerimize iletldi. Sınav sonuçlarınız ile alakalı en kısa zamanda tarafınıza dönüş sağlanacaktır.
Biz Sizi Arayalım

24 saat içerisinde eğitim danışmanlarımız sizlerle iletişime geçecektir.

gönderiliyor.
Talebiniz ilgili birimlerimize iletildi. En kısa zamanda tarafınıza dönüş sağlanacaktır.